ENCiaw\BElvꗗ\i2001Nj

oTFENCiƓvψuƕɂl̕z@w\Bv
Ehttp://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_popul1/select_5/?data1=1&box=5.1W&rz=1_1&rz_b=2_1&k_t=65&botton=cens_db
@Qxtі| ~pu|u~~ xp ~pі~p|~і p іt~ }r. VEQRONR]K@ OAL@RS]. (Duwpr~yz {}іu pyy{y T{pї~y)
Ehttp://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/select_51?box=5.1W&rz=1_1&rz_b=2_1&k_t=65&botton=cens_db
@Qputu|u~yu ~pu|u~y ~py~p|~y y t~} x{. VEQRONRK@` OAL@RS]. (Ctpru~~z {}yu pyy{y T{py~)

w\B
VEQRONR]K@ OAL@RS] / VEQRONRK@` OAL@RS]

l. j@Bu ~pu|u~~. Oqytrі pі / Bu ~pu|u~yu. Oqp |p
@
@Npі~p|~і /
@Npy~p|~
AS
@Bs /
@Bus
B@x ~y {і іt~ї }ry r{pxp|y }r /
@yx ~y r {puru t~s x{p {pxp|y x{
1
rєї ~pі~p|~і /
ruz ~py~p|~y
2 ENCi
{pї~{ /
{py~{yz
3 VA
іz{ /
{yz
4 ̑
і~ /
tsz
@@l@іq / u|ru{
l@Bu ~pu|u~~ / Bu ~pu|u~yu11726891006904218581402171636
ENCi@{pї~і / {py~961584836478x12490777
AoU@pqpxy~y / pqpxy~00000
AunY@pqpxy / pqpx173473
A@@prpі / prp34113182
I[XgA@prіzі / pryz10010
AO@ps|y / ps|10100
AfBQ@ptysuzі / ptsuz62040
A[oCW@pxuqpztwp~і / pxuqpztwp~1280622114363181
AojA@p|qp~і / p|qp~92430
A[giAEgj@p|uy / p|u00000
A^C@p|pzі / p|pz30030
AJ@p}uy{p~і / p}uy{p~44000
CMX@p~s|іzі / p~s|yp~u20101
Au@ppqy / ppq142471
AbVA@pyіzі / pyyz31023434627
AtK@psp~і / psp~75020
oJ@qp|{pі / qp|{p80530
oVRgioVL[j@qp{yy / qp{y1322519862
o[`@qu|twі / qu|twy00000
x[V@qі|y / qu|81862020210440556
uKA@q|spy / q|sp10402232315811
u[g@qy / q61050
xgi@r'є~p}і / ru~p}10597260
FvX@ruy / ru10010
AjA@rі}u~y / p}~u45483000389112732
KKEY@spspxy / spspx23979421041
I_@s||p~tі / s||p~t10100
MVA@su{y / su{y46332823454
TJgFiOWAj@sxy~y / sxy~637308832442
_M@tpsy~і / tpsy~105230
hK@t|sp~y / t|sp~10010
hDKi^񖯁j@t~sp~y / t~sp~u72054180
GF@uru~y / ru~20020
GFL@uru~{y / ru~{y20011
Glc@u~і / ~00000
GXL[@u{і}y / {y}40004
GXgjA@u~і / ~56136370
_@єruї / uruy17324923814403
Rx_@єruї sі{і / uruy s{yu40130
OWA_
єruї sxy~{і / uruy sxy~{yu
10100
AWA_
єruї uut~pxіp{і / uruy ut~upxyp{yu
10010
CW@іwі / yw10001
CO[V@і~sі / y~sy85021
XyC@іp~і / yp~71240
C^A@іp|іzі / yp|~60420
Ce@іu|}u~y / yu|}u~10010
Jo_@{pqpty~і / {pqpty~102260
JUt@{pxpy / {pxpy1743438939
JBN@{p|}y{y / {p|}{y40130
Ji_@{p~ptі / {p~pt00000
JC@{ppї}y / {ppy}80440
JJpN@{pp{p|p{y / {pp{p|p{y41012
J`C@{pppїrі / {pppur20020
JA@{pu|y / {pu|2524190
Pg@{uy / {u00000
NOYiLMXj@{ysyxy / {ysyx131273
@{ypzі / {ypz31182110
R~@{}і / {}y66214410
R~=y~N@{}і-u}'{y / {}y-u}{y5984461
N@{uzі / {uz12532151239069
R[N@{{y / {{y20020
N~A=^^[
{y}{і ppy / {}{yu pp
2072795112381027
N`N@{y}p{y / {}p{y40022
L[o@{qy~і / {qy~40040
NN@{}y{y / {}{y102170
Nh@{ty / {t29618012797
N@|p{і / |p{134360
grA@|pyі / |py1182716750
YM@|uxsy~y / |uxsy~672218252
gAjA@|yrі / |yr1534139730
HjAi[j@|іry / |yr50113
}V[@}p~і / }p~y00000
}[@}pіzі / }pyz1765623970
ho@}|trp~y / }|tprp~u41791756139910167
hB@}trp / }trp25838381810
iiC@~p~pzі / ~p~pz10010
ChƃpLX^̏
~pty І~tії p Pp{yp~ / ~pt I~tyy y Pp{yp~p
157152
J߃iT@~sp~pp~y / ~sp~pp~00000
lM_@~usіtp|і / ~usytp|00000
llc@~u~і / ~u~80170
jut@~іry / ~yry160385
hCc@~і}і / ~u}13621002939671
mKC@~spzі / ~spz2020000
EC^iINj@{y / {y2307150
I`@і / y40121
IZbg@uy~y / uy~1182225674
t@[XB[iyVAj@uy / u133451
|[h@|{y / |{y16257110724680
VA@і~y / {yu16521115126613900x26
[}jA@}~y / }~20657115260
gD@|і / |91431
T[~@pp}і / pp}y20020
ZNv@u|{y / u|{00000
ZrA@uqy / uq72140
XoLA@|rp{y / |rp{y151850
^oT@pqppp~y / pqppp~1824111
^WN@ptwy{y / ptwy{y17171207010
^[V@p|yі / p|y41120
^^[@ppy / pp53533811197132417
^[g@py / p00000
gt@@p|py / p|p00000
gDo@ry~і / ry~10010
gR@{y / {y37363632276116
gR=XweB
{y-}uuy~і / {y-}uuy~
5956030
gN@{}u~y / {}u~561225172
nK[@sі / ru~s2129585301
Efw@tusuzі / tsuz10100
EfB@tі~y / ty~94320
Ehg@t}y / t}1492591141
EYxN@xqu{y / xqu{y3961504918016
ECO@zsy / zs51040
E`@|і / |y00000
tB@і~~y / y~~2535161
tX@p~xy / p~x72050
nJX@p{py / p{p51031
nniSj@p|p30021
neB@p~y / p~y10100
NA`A@rpy / rp30102
c@t@py / p10100
}iWvV[j@ysp~y / sp~u17529106381992
`FPX@u{uy / u{u30120
`FR@uy / uy65539201
`F`F@uu~і / uu~59278231
`@і|іzі / y|yz00000
`@@rp~і / rp~111442
`@V@rpі / rpy30968431980
`N`@{і / {y00000
XEF[f@ruty / rut14423111100
V@і / 00000
JM@{psyy / {psy00000
TniN[gj@{y / {1941140
{@~і / ~00000
̑
і~і ~pі~p|~і / tsyu ~py~p|~y
226367
s
~pі~p|~і ~u r{pxp~p / ~py~p|~ ~u {pxp~p
18830151


߂